Maden Üretimi

Kayseri’nin Yahyalı Bölgesinde bulunan ocaklarımız, direk şarjlık işletilebilir rezerv olarak Türkiye`nin en zengin ve büyük demir cevheri yataklarını barındırmaktadır. Hâlihazırda 10 ocakta gerçeklesen üretim faaliyetlerimize yakın gelecekte 2 kapalı ocağın daha eklenmesi planlanmaktadır. Şirketimizin yıllık ortalama cevher üretimi 2 milyon tona yaklaşmaktadır.
Ocaklarımızda ağırlıklı olarak hematit ve götit cevher üretilmekle beraber, Karamadazı ocağımızda zenginleştirmeye elverişli manyetit cevher üretimi de yapılmaktadır. Sondajlarla tespit edilmiş cevher kalitesi ortalama %57 Fe`dir. Cevherlerimizin empüriteleri düşüktür ve yüksek fırınlara direk olarak şarj edilmeye uygundur.

Yapılan sondajlara ve modellemelere göre, tespit edilmiş cevherler 30 yıllık üretimi karşılayacak miktardadır. Şirketin ağırlıklı üretimi Menteş bölgesindeki Karaca ocaklarında gerçekleşmektedir.