Değerlerimiz

  • Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin en ileri madencilik teknikleriyle, yöre halkının ve ülkemizin refahına katkıda bulunarak, çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır.
  • Türkiye’nin en büyük, öncü ve ilerici madencilik şirketi olmak.
  • Çevreye, çalışana, emeğe saygı
  • Dürüstlük, hep doğru olanı yapmak
  • Geleneklerimize bağlı kalarak hep ileriye gitmek
  • Paylaşımcı olmak
  • Şeffaflık