Karaçat Yeraltı Maden Ocağı

Karaçat Yeraltı Maden Ocağı, Menteş Maden İşletmeleri sisteminde bulunmaktadır. 2011 senesinde hazırlık işlemlerine başlanan projede, ilk cevher üretimi 2011 senesi sonunda gerçekleşmiştir. Hematit ağırlıklı cevher barındıran işletmenin yıllık üretim kapasitesi 300.000 ton civarındadır. Ortalama Fe tenoru ise %56’dir.