Maden Arama ve Saha Geliştirme

Şirketimiz, hali hazırdaki ruhsat sahaları içinde ve yeni potansiyel sahalarda yaptığı arama çalışmaları ile ekonomimize yeni maden sahaları kazandırmayı hedeflemektedir. Yıllık 10.000 metreyi asan sondaj çalışmaları ile 2011 senesi içinde iki yeni potansiyel maden sahası tespit edilmiştir.

Menteş Dere olarak adlandırılan ilk sahamızın birincil sondaj ve rezerv çalışmaları tamamlanmış, görünür ve muhtemel 6 milyon ton yüksek kaliteli hematit ve götit cevher yatağı tespit edilmiştir. Menteş Batı Sektörü olarak adlandırılan ikinci sahamızda sondaj çalışmaları devam etmektedir ve potansiyeli yüksek yeni bir sahanın yakın gelecekte faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.