Ürünler

Özkoyuncu Madencilik ağırlıklı olarak %56-57 Fe direk şarjlık hematit/götit parça ve %54-55 Fe sinterlik hematit/götit toz cevher üretmektedir. Bu cevherler entegre demir-çelik fabrikalarının ana ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Cevherlerimiz empüriteleri düşük, uluslararası kabul görmüş değerlerdedir ve yüksek fırın verimleri yüksektir.

Şirketimiz ek olarak, Fe derecesi daha yüksek zenginleştirilmiş manyetit cevher üretmektedir. 0-4 mm arası boyutlandırılmış sinterlik manyetit cevherimizin kalitesi %61-62 Fe’dir.

Cevher üretimi yani sıra, Kimyasal Analiz Laboratuvarımız baz metallere yönelik analiz hizmeti sunmaktadır. Analizlerimiz yas ve XRF metotları kullanılarak yapılmaktadır.