Karamadazı Maden İşletmeleri

Karamadazı Maden İşletmeleri, Kayseri ili Yahyalı ilçesi Çubuklu köyü yakınlarında olup açık ve kapalı olmak üzere iki ocağı kapsamaktadır. Ülkemizin ve Şirketimizin en eski demir madeni işletmelerinden olan Karamadazı ocağımız 1949 yılından beri faaliyettedir. Görünür ve muhtemel rezervi 3 milyon ton olan Karamadazı işletmesinden, bugüne kadar toplam 3 milyon tona yakın üretim yapılmıştır.

Karamadazı ocağının cevheri manyetittir ve ortalama Fe tenoru %45’tir. İşletmeden çıkarılan cevher, boyutlandırma işlemlerinden sonra ocak ağzında kurulu kuru ve yas manyetik separatörlerle zenginleştirilmekte ve sinterlik cevher haline getirilmektedir.