Operasyonlar ve İşletmeler

Kalite Yönetimi ve Ürün Geliştirme

Doğal formunda çeşitli kalitelerde olan tüvenan cevherin müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kalite standartlarının sağlanması ve bu standartların devamlılığı için geliştirilmiş Kalite Yönetimi birimimizde yaş ve XRF metotlarının kullanıldığı Kimyasal Analiz Laboratuarımız yer almaktadır.

Şirketimizin arama ve saha geliştirme, yıllık üretim planının oluşturulması ve nihai boyutlandırılmış cevherde standart kalitenin yakalanmasında temel unsurlardan biri olan Kalite Yönetimi birimimiz aynı zamanda üçüncü partilerin analiz ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.