Kurumsal

Değerlerimiz

Misyon

Ülkemizin yeraltı zenginliklerinin en ileri madencilik teknikleriyle, yöre halkının ve ülkemizin refahına katkıda bulunarak, çevreye ve doğaya saygılı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır.

Vizyon

Türkiye’nin en büyük, öncü ve ilerici madencilik şirketi olmak.

Değerlerimiz

  • Çevreye, çalışana, emeğe saygı
  • Dürüstlük, hep doğru olanı yapmak
  • Geleneklerimize bağlı kalarak hep ileriye gitmek
  • Paylaşımcı olmak
  • Şeffaflık